Industri Ini

Penjaringan di Malaysia

Pusat Asia Tenggara.

Ekonomi Malaysia telah menunjukkan prestasi yang memberangsangkan tahun demi tahun lantaran kestabilan politik dalam negara, polisi-polisi ekonomi dan kewangan yang kukuh yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Apa yang lebih membanggakan lagi ialah ekonomi Malaysia telah berkembang seiring dengan persekitaran inflasi yang relatifnya rendah.

Syarikat-syarikat MLM global utama yang bervisi strategik turut berpengkalan di Kuala Lumpur. Maka sudah pastinya mereka mempunyai kelebihan yang tiada tandingannya di dalam penguasaan pasaran di rantau Asia Tenggara dan rantau sekitar, menerusi sistem Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).

Teknologi Maklumat

Tenaga kerja kami yang berkelayakan dan berkemahiran tinggi ini mampu menukar sesuatu kaedah konvensional kepada sistem berkomputer. Tambahan pula, kami turut memberikan khidmat nasihat kepada para pelanggan kami untuk mendapatkan kombinasi sistem perkakasan dan perisian bagi menyesuaikan keperluan perniagaan terkini serta pelan pengembangan masa depan. Perisian berasaskan laman web yang berkos efektif ini telah direka bentuk dengan ciri-ciri lengkap dan terbukti berkesan dalam memastikan segala pelaksanaan dan pengaplikasiannya dapat berjalan dengan lancar.

Kami sentiasa menyelia, mengawasi dan memantau proses perubahan ini pada setiap masa. Justeru itu, teknologi dapat memberikan sumbangan yang bermakna dalam meningkatkan kecekapan perniagaan.

MLM dan Jualan Langsung di Malaysia

Di Malaysia, satu daripada pasaran sasaran Syarikat, MLM sudah satu bentuk diterima secara meluas perniagaan, dengan cara sendiri menggerakkan produk atau perkhidmatan untuk menjana jumlah jualan perniagaan. Ia juga merupakan pasaran yang dikawal selia. Sejumlah 341 syarikat jualan langsung yang berdaftar di Malaysia. Kira-kira 15% daripada penduduk Asia Tenggara terlibat dalam perniagaan jualan langsung, dengan majoriti daripada syarikat-syarikat Jualan Langsung diasaskan di Malaysia. Jumlah pemegang lessen jualan langsung banyak mencerminkan sifat kompetitif dalam industri ini.

Mengikuti laporan tahunan 2015 WFDSA, Malaysia menduduk itempat ke 9 dengan jumlah pendapatan sebanyak USD 53 bilion dan Berjaya mencecah pasaran global MLM sebanyak 3%.

Minat yang Ditunjukkan

Kos hidup yang semakin meninggi, peningkatan jumlah graduan menganggur dan pasaran mudah yang berterusan telah merangsang minat yang lebih mendalam terhadap peluang MLM sebagai suatu alternatif atau sumber pendapatan tambahan, dan sekaligus meningkatkan produktiviti keseluruhan para pengedar.

Pemasaran Berbilang Peringkat (MLM) merupakan aliran terkini dalam menjanakan wang dengan cara yang amat mudah. Kini, aliran MLM sungguh mendapat sambutan yang hebat di segenap pelosok Malaysia yang sedang mendominasi pengangguran. Menerusi kos permulaan dan risiko yang rendah, ia telah memberikan peluang kepada para individu yang terlibat dalam membangunkan perusahaan mereka sendiri. Aktiviti-aktiviti pemasaran yang lebih berfokus dan agresif telah dikenalpasti sebagai faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan prestasi.

Pihak Kerajaan

Kerajaan Malaysia adalah antara segelintir pihak di seluruh dunia yang terus memberikan sokongan positif terhadap perkembangan industri MLMnya menerusi tindakan-tindakan berhemah berbanding dengan majoriti besar kerajaan lain yang mengambil pendekatan yang lebih berperaturan/mengawal.

Para Penduduk

Para penduduk di sini adalah berbilang kaum, berbilang agama, rajin berusaha, berganding bahu dengan harmoni sekali. Kerajaan menggalakkan kami melaburkan pendapatan kami sendiri. Para penduduk juga terdiri daripada usahawan-usahawan yang suka mengembara dan dengan itu lebih terdedah kepada dunia luar dalam pelbagai aspek kehidupan. Bahasa Inggeris merupakan bahasa yang lazim ditutur di sini, dan kebanyakan penduduk di sini berkeupayaan untuk bertutur sekurang-kurangnya dua hingga tiga bahasa, sama ada Mandarin, Bahasa Melayu ataupun India (termasuklah pelbagai dialek yang berbeza).

Prospek

Prospek masa depan industri ini adalah cerah dan boleh berkembang subur hasil daripada inisiatif kerajaan untuk mempromosi industri ini serta melalui perlaksanaan tegas Akta Anti Piramid.

Lesen Jualan Langsung & Surat Kelulusan di Malaysia

Sehingga kini, terdapat sejumlah 520 syarikat yang memegang lesen Jualan Langsung di Malaysia. Namun begitu, masih ramai lagi pengendali yang tidak memperolehi lesen yang sah. Menurut sebuah laporan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, jualan piramid merupakan suatu isu yang menjadi perhatian kerana pihak yang menggalakkan skim piramid atau skim yang serupa dengannya sering menyelindungi diri mereka sebagai sebuah perniagaan jualan langsung yang sah.

Jumlah Lesen Jualan Langsung yang sah dari 2000 ke 2015
Pelan Pemasaran MLM SLM MO SL/MO JUMLAH
2000 427 199 69 17 712
2001 213 117 31 24 385
2002 230 124 28 31 413
2003 359 128 38 29 554
2004 304 149 37 31 521
2005 342 158 37 32 569
2006 394 162 36 30 622
2007 418 164 37 31 650
2008 427 174 37 32 670
2009 350 99 25 17 491
2010 390 113 25 17 545
2011 399 117 23 17 556
2012 385 98 22 17 522
2013 324 85 22 17 448
2014 309 75 25 15 424
2015 (sehingga 30 Nov 2015) 253 58 24 11 346

Nota: Sumber dari Bahagian Perdagangan Dalam Negeri 

MLM - Berbilang Tingkat
SLM - Satu Tingkat
MO - Pesanan Pos
SL/MO - Mail Order

AJL License

Approval Letter

 

Pertanyaan